Your search results

U odnosu na period 2014/2015, cijene stanova u Sarajevu porasle su u prosjeku 12%

Posted by elvisap on 28 Januara, 2019
| 0

Na osnovu baze podataka agencije Metropola Nekretnine, uporedili smo prodane stanove tokom 2018 godine, sa drugim sličnim ili istim stanovima koje smo prometovali tokom 2014 i 2015 godine. Dobili smo podatak da smo tokom 2018 godine, stanove u Sarajevu prodali prosječno 12% većoj cijeni u odnosu na pomenuti period.

Najveći porast cijena po m2, smo zabilježili na području općina Ilidža i Novi Grad, gdje smo stanove na području općine Ilidža prodali u prosjeku po 13% većoj cijeni, a stanove na području općine Novi Grad, po 16% većoj cijeni  nego 2014 i 2015 godine.

Na području općina Novo Sarajevo, Centar i Stari Grad ostvarili smo 10% veće prodajne cijene po m2 tokom 2018 godine u odnosu na period 2014/2015 godine.

Da do porasta cijena ipak nije došlo zbog smanjena kamatnih stopa za stambene kredite kod komercijalnih banaka, kako bismo na prvu misao zaključili, govori nam podatak da je tokom svih godina, od 2014 pa do danas, skoro 70% kupljenih nekretnina finansirano iz vlasitih izvora sredstava, odnosno omjer finansiranja kupovine stana iz vlastitih i kreditnih sredstava izgleda ovako:

  • 2014 i 2015        67% : 33%
  • 2016                    74% : 26%
  • 2017                    73% : 27%
  • 2018                    64% : 36%

 

28.01.2019 godine, Metropola Nekretnine d.o.o. Sarajevo

  • Detaljna pretraga

    More Search Options